De op deze website getoonde informatie wordt door Schuurman Groep met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Schuurman Groep verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Schuurman Groep worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Schuurman Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Schuurman Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Schuurman Groep opgenomen informatie en tarieven.

Schuurman Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Schuurman Groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Schuurman Groep

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Schuurman Groep of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schuurman Groep.

 

09-10-2019 Smart Living Event lees meer
30-07-2019 Inspiratiedag Energie & Duurzaamheid lees meer
stock-indicator